Advokati Beograd

Pravni saveti i zastupanja

Kako je nastao pravni tim advokata i saradnika?

Pravni tim advokata i saradnika nastao je u želji da svojim klijentima pružimo najbolju uslugu na jednom mestu. U zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog slučaja, advokati i advokatski pripravnici rade na rešavanju Vaših problema uz stručnu pomoć naših savetnika za različite oblasti prava, koje za savetnička mesta u kancelariji preporučuje bogato i višegodišnje radno iskustvo u državnim organima, privrednim društvima i drugim organizacijama.

Advokati Irena Čučilović i Vladimir Bojić

Iskustva naših klijenata

 • „Advokatska kancelarija
  „Advokatski tim“ nam je pružila blagovremenu i profesionalnu pravnu pomoć
  prilikom zasnivanja poslovnih odnosa sa našim partnerima i realizacije ugovorenih
  prava i ispunjavanja ugovorenih obaveza, kao i prilikom rešavanja svih pravnih
  problema koji su se pojavljivali u našem poslovanju“

  Milan Miković
  Direktor
  KSM Elektro doo
 • “Sa advokatskim timom
  Čučilović&Bojić ostvarili smo višegodišnju saradnju, u okviru koje su nam advokati
  iz ove kancelarije pružali kontinuiranu pravnu pomoć u zaštiti i ostvarivanju naših
  prava i urednom i zakonitom ispunjavanju naših obaveza”

  Ozren Lukić
  Direktor
  L&M Project doo
 • „Uz pomoć kancelarije „Advokatski tim“ uspešno smo sproveli promenu pravne forme privrednog društva iz akcionarskog u društvo sa ograničenom odgovornošću.“

  Jelena Sedlarević
  Direktor
  Baumaister doo Beogradd

Najčešća pitanja

Imate dodatna pitanja?

Mediji i novosti