Svaki deseti poslodavac nema plan primene mera zaštite od korone

Kako javlja dnevni list Politika, nakon što je 10. avgusta istekao rok za sve poslodavce u Srbiji za donošenje plana primene mera zaštita od koronavirusa, inspekcija rada je u prva dva dana nakon isteka roka utvrdila da od 361 preduzeća kod 36 poslodavaca nije izrađen plan primene mera, dok je u četiri preduzeća izrada tog dokumenta […]